Konsolit


Tuote Aluekoodi Kotelo Ohjeet Muuta
Super NES SCN Ei Kyllä
Super NES USA Ei Ei

Pelit


Tuote Aluekoodi Kotelo Ohjeet Muuta
Desert Fighter UKV Ei Ei
Donkey Kong Country USA Ei Ei
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest USA Ei Ei
Final Fantasy II USA Ei Ei
Illusion of Time UKV Ei Ei
Killer Instinct USA Ei Ei
Mystic Quest Legend UKV Ei Ei
NBA Jam NOE Ei Ei
Out of This World USA Ei Ei
Phalanx USA Kyllä Ei
Pilotwings NOE Ei Ei
Power Drive EUR Ei Ei
Rockman 7 JAP Ei Ei
Rockman X JAP Ei Ei
Rockman X2 JAP Ei Ei
Rockman X3 JAP Ei Ei
Sailor Moon FRA/SFRA Ei Ei
Sansara Naga 2 JAP Ei Ei
Starfox USA Ei Ei
Street Fighter II NOE Ei Ei
Super Castlevania IV USA Ei Ei
Super Mario All Stars USA Ei Ei
Super Mario Kart USA Ei Ei
Super Mario World USA Ei Ei
Super Mario World JAP Ei Ei
Super Mario World 2: Yoshi's Island JAP Ei Ei
Super Metroid JAP Ei Ei
Super Star Wars EUR Ei Ei
Syndicate NOE Ei Ei
Tetris & Dr. Mario CAN Kyllä Kyllä
The Legend of Zelda: A Link to the Past USA Ei Ei
Toy Story USA Ei Ei
Vortex EUR Ei Ei