Japanilaiset pelifirmat Hudson Soft ja NEC laskivat oman PC-Engine pelikonsolinsa myyntiin Japanissa 30.10.1987. Pohjois-Amerikassa konsoli tunnettiin nimellä TurboGrafx-16 (myös Euroopassa käytössä oleva nimi) ja sen myynti alkoi 29.8.1989 199 Yhdysvaltain dollarin hintalapulla varustettuna. Eurooppaan konsoli ennätti vasta vuoden 1990 alussa. Euroopassa TurboGrafx-16 konsolin jakelu ulottui virallisten maahantuojien kautta ainoastaan Britanniaan, Ranskaan, Belgiaan, Alankomaihin ja Luxemburghiin. Euroopassa konsolin saatavuus olikin siis varsin rajattua, josta johtuen konsolia on myyty Euroopassa vain muutamia satoja tuhansia, kun Yhdysvalloissa myynti oli 2,5 miljoonaa ja Japanissa yli 7 miljoonaa laitetta.

PC-Engine oli varsinaisesti 8-bittinen konsoli, jossa oli 16-bittinen grafiikkasuoritin, joka pystyi näyttämään yhtäaikaisesti 482 väriä televisioruudulla. TurboGrafx-16 ja PC-Engine käytti pelimediana alkujaan Hudsonin kehittämää HuCard korttia. Myöhemmin konsolin lisävarusteeksi tuli myös PC-Engine CD-ROM¬≤ ja TurboGrafx-CD:n kaltaisia CD-levyaseman sisältäviä laajennuksia, jotka mahdollistivat CD:n käytön konsolin pelimedioina. PC-Engine oli ensimmäinen CD:tä pelimediana käyttänyt konsoli, sillä konsolin CD laajennus tuli Japanin markkinoille jo 1989.

TurboGrafx-16 sisälsi aluekoodilukituksen ainostaan HuCardin osalta. HuCardien aluekoodit on toteutettu siten, että eri julkaisualueilla kortin liittimet ovat ainoastaan eri järjestyksessä, joten sen kiertäminen on helppoa. Myöhemmin julkaistut CD:llä jaeltavat pelit olivat täysin aluekoodivapaita.


Eurooppalainen ja Pohjois-Amerikkalainen TurboGrafx-16 konsoli


Japanilainen PC-Engine