Palvelun käyttöehdot

Avaamalla Gameberry.netin www-sivut, käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä käyttöehdossa esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei sitoudu noudattamaan näitä ehtoja, ei käyttäjällä ole oikeutta avata tai käyttää Gameberry.netin sisältöä.

YLEISTä

Gameberry.netin verkkopalvelu (jäljempänä "Palvelu") on yksityishenkilön ylläpitämä verkkopalvelu, jota Gameberry.netin käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu noudattamaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei hyväksy palvelun käyttöehtoja, tulee hänen lopettaa Gameberry.netin käyttö välittömästi.

Asiakkaan ja Palvelun välillä sovelletaaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävillä Gameberry.netin internetsivuilla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot automaattisesti. Mikäli palvelun käyttöehdoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, niistä ilmoitetaan sivustolla näkyvästi, sekä myös tässä palvelun käyttöehdot dokumentissa.

Palvelu pyrkii pitämään ja kehittämään palvelua mahdollisimman häiriöttömästi. Gameberry.netillä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun osia, sisältöä, rakennetta, palveluaikatauluja, tai muita palveluun liittyviä seikkoja ilmoituksetta. Jos muutokset edellyttävät Asiakkaan toimia, pyrkii Palvelu ilmoittamaan niistä Asiakkaalle viiveettä, jotta Asiakas voi omalla kustannuksellaan vastata mahdollisiin muutosta koskeviin toimenpiteisiin.

PALVELUN KäYTTö

Palvelu on Asiakkaan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei Palvelun tai webhotellipalveluntarjoajan suunnalta muuta ilmoiteta. Palvelu ei anna mitään suoria tai välillisä takuita Palvelun toiminnasta, eikä voi antaa takuita Palvelun virheettömästä tai käyttökatkonaisesta toiminnasta. Palvelulla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen tai muuttaa Palvelun toimintaa osittain tai ottaa se tilapäisesti pois käytöstä huollon, päivityksen tai muun syyn vuoksi.

Palvelulla on oikeus estää sellaisen Asiakkaan toiminta sivustolla, joka levittää häiritsevää materiaalia. Häiritseväksi materiaaliksi luetaan tässä sellainen materiaali, joka on hyvien tapojen vastaista, laitointa materiaalia, tietoturvaa uhkaavaa materiaalia, tietoliikennettä häiritsevää materiaalia, loukkaavaa materiaalia tai materiaalia jota muut palvelun käyttäjät kokevat häiritseväksi.

Asiakas saa käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan ja Asiakaan tulee pitää aina mahdollisesti rahanarvoiset tiedot myös omalla koneellaan, mikäli Palvelussa esiintyy virheitä tai mikäli Palvelua muutetaan. Palvelu ei vastaa Asiakkaan tiedoista tai mahdollisista tietojen häviämisestä palvelussa.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavista laitteistoista ja tietoliikenneyhteyksistä, asennuksista ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta tietoliikennettä kuormittavaa haittaa verkolle tai palvelun saatavuudelle. Palvelun sisältöä ei saa käyttää tai kopioida omaan tarkoitukseen, eikä esittää Palvelun sisältöä Asiakkaan omana tuotantona. Palvelun sisältöä ei myöskään saa lukea automaattisesti (esim. koodillisesti) Palvelusta, ilman erillistä ilmoitusta Palvelun ylläpidolle.

Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.